Teklif formunu doldurabilirsiniz. Kısa süre içinde dönüş yapılacaktır.


Hizmet Sürenizi Hesaplayın Tehlike Sınıflarını Öğrenin İSG-Katip Onayı Yapın

Hizmet Sahamız

Cinarli
Kahramanmaraş Niğde
Mersin Kayseri
Hatay Osmaniye

Başta Adana olmak üzere geniş bir hizmet sahamız bulunmaktadır. Hizmet Sahamızın tamamını Yukarıda görebilirsiniz.Hizmetlerimiz

Bizden Haberler


İş Sağlığı Hizmetleri


 • İşyeri Hekimliği
 • Sağlık Taramaları
 • İşe Giriş Ve Periyodik Muayeneleri
 • İlk Yardım Eğitimi
 • Hijyen Eğitimi

İş Güvenliği Hizmetleri ve Çözüm Ortaklıklarımız


 • İş Güvenliği Uzmanlığı
 • Periyodik Kontroller + Risk Analizleri
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Ortam Ölçümleri
 • Yangın Güvenliği
 • Mesleki Eğitimler

OSGB NEDİR ?

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri, olarak tanımlanmıştır. İşverenlerin yükümlülükleri (4857 sayılı İş Kanunu) nelerdir?
İş Kanunu’nun 77. ve sonraki diğer önemli maddeleri gereği olarak; İşverenlerin, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür.

İş Güvenlİğİ

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre tüm işletmeler çalışanları arasında İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak ya da yetkili Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden temin etmek zorundadır. Bu konuda ÇINARLI OSGB iş güvenliği uzmanları siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye hazırdır. İş Güvenliği Uzman kadromuz, uzun yıllar iş güvenliği alanında hizmet vermiş tecrübeli ve deneyimli A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlardan oluşmaktadır.

 • Az Tehlikeli Sektörde Kişi Başı ; 10 dk
 • Tehlikeli Sektörde Kişi Başı : 20 dk
 • Çok Tehlikeli Sektörde Kişi Başı: 40 dk

Tehlikeli ve çok tehlikeli işletmeler iş güvenliği uzmanı bulundurmak veya yetkilendirilmiş kurumlardan hizmet almak zorundadır.