İSG ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

Bu sayfayı kullnarak işyerlerinin uzman, hekim ve sağlık personeli bulundurma zorunluluğunu hesaplayabilirsiniz.


İşyerinizin Tehlike Sınıfını Öğrenin

İlk defa 2012 yılında yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği'ni, çıktığı günden beri sitemizde yayınlıyoruz ve yapılan her değişiklik sonrası sitemizde anında güncelliyoruz. En güncel tehlike sınıfları listesi tebliğine, her zaman çınarlı OSGB websitesinden ulaşabilirsiniz.


Tehlike Sınıfları Listesi

Tehlike Sınıfları Neden Önemlidir?

Tehlike sınıfları yaptığınız ana iş kolunu yansıtmalıdır. Ana işiniz iki veya daha çok işin bir kombinasyonuysa mutlaka daha tehlikeli olanı seçmeni gerekmektedir çünkü bu ileride yapılacak bir denetimde veya olası bir kazada şirketinizi zora sokacak ve gerekli önlemleri almamış olarak değerlendirilmenize yol açacaktır. Ayrıca iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli hizmeti alma zorunlulukları ve sertifikalı ilkyardım eğitimi alması gereken çalışan sayıları tehlike sınıfına göre farklılık göstermektedir.

OSGB NEDİR ?

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri, olarak tanımlanmıştır. İşverenlerin yükümlülükleri (4857 sayılı İş Kanunu) nelerdir?
İş Kanunu’nun 77. ve sonraki diğer önemli maddeleri gereği olarak; İşverenlerin, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür.

İş Güvenlİğİ

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre tüm işletmeler çalışanları arasında İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak ya da yetkili Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden temin etmek zorundadır. Bu konuda ÇINARLI OSGB iş güvenliği uzmanları siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye hazırdır. İş Güvenliği Uzman kadromuz, uzun yıllar iş güvenliği alanında hizmet vermiş tecrübeli ve deneyimli A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlardan oluşmaktadır.

  • Az Tehlikeli Sektörde Kişi Başı ; 10 dk
  • Tehlikeli Sektörde Kişi Başı : 20 dk
  • Çok Tehlikeli Sektörde Kişi Başı: 40 dk

Tehlikeli ve çok tehlikeli işletmeler iş güvenliği uzmanı bulundurmak veya yetkilendirilmiş kurumlardan hizmet almak zorundadır.