Sağlık Taraması Aracımızda

 • PA Akciğer Grafisi
 • Odyometri
 • Hemogram
 • Solunum Fonksiyonu Test
 • Tetanoz Aşısı
 • EKG
 • Göz muayenesi
 • Tam İdrar Tahlili
 • Kan Grubu Kartı
 • Portör Muayeneleri
 • Tüm Biyokimya Tetkikleri
 • Tüm Mikrobiyoloji Tetkikleri
 • hizmetleri verilmektedir. Bunun yanında İş Sağlığı Güvenliği mevzuatlarının öngördüğü tüm laboratuar testleri de yapılmaktadır.

Mobil Sağlık Tarama Aracı Hizmeti

 • Mobil sağlık hizmetleri istediğiniz gün ve saatlerde işyerinize gelinerek çalışanlarınızın sağlık kontrolleri gerçekleştirilir.
 • Mobil sağlık hizmeti ile hem çalışanlarınızın sağlığını kontrol ettirir hem de iş gücü kaybını önlersiniz.
 • Mobil Sağlık Tarama aracımız Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ruhsatlandırılmış
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) onaylıdır
 • Yetkin sağlık personelleri tarafından sağlık taramaları gerçekleştirilir.
 • Yapılan testler uzman hekimlerimiz tarafından kontrol edildikten sonra sonuçlar işyerinize gönderilir.
 • İşyeri hekimliği hizmeti verdiğimiz firmaların raporları işyeri hekimimiz tarafından incelenerek sağlık kontrolleri yapılır.

OSGB NEDİR ?

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri, olarak tanımlanmıştır. İşverenlerin yükümlülükleri (4857 sayılı İş Kanunu) nelerdir?
İş Kanunu’nun 77. ve sonraki diğer önemli maddeleri gereği olarak; İşverenlerin, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür.

İş Güvenlİğİ

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre tüm işletmeler çalışanları arasında İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak ya da yetkili Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden temin etmek zorundadır. Bu konuda ÇINARLI OSGB iş güvenliği uzmanları siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye hazırdır. İş Güvenliği Uzman kadromuz, uzun yıllar iş güvenliği alanında hizmet vermiş tecrübeli ve deneyimli A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlardan oluşmaktadır.

 • Az Tehlikeli Sektörde Kişi Başı ; 10 dk
 • Tehlikeli Sektörde Kişi Başı : 20 dk
 • Çok Tehlikeli Sektörde Kişi Başı: 40 dk

Tehlikeli ve çok tehlikeli işletmeler iş güvenliği uzmanı bulundurmak veya yetkilendirilmiş kurumlardan hizmet almak zorundadır.