• Şantiyenin kurulması, işletilmesi, kaldırılması,
 • İşyeri organizasyonu,
 • Görev ve sorumluluklar,
 • İşçilerin işe başlatılması süreci,
 • İş süreçleri,
 • Her bir iş sürecine ilişkin tehlike belirleme, risk değerlendirme / risk analizleri,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik eğitimi,
 • Makine, ekipman ve alet kullanımı,
 • Saha kontrolü,
 • Acil Durum Planı,
 • Çevre koruma önlemleri,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Sağlanması ve Kullanması,
 • Şantiye İş Güvenliği Talimatları.

Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlama

23/12/2003 tarihli ve 25434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği " gereğince Yapı alanında yürütülen faaliyetlerin dikkate alınarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planının hazırlanması gerekmektedir.

Yapı işlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve alınacak önlemlerin, işyerinde uygulanacak kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlanan plan, aşağıda belirtilen konular ve gerekli görülen diğer konularla iş sağlığı güvenliği önlemlerini kapsamalıdır.

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği hükümleri gereğince Sağlık ve Güvenlik Planının Sağlık ve Güvenlik Koordinatörünce hazırlanması gerekmektedir.ÇINARLI OSGB bünyesinde Çalışan , İş Güvenliği Uzmanı olan mühendislerle yapı işyerlerinde Sağlık Güvenlik Planı hazırlanması hizmeti de vermektedir.

OSGB NEDİR ?

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri, olarak tanımlanmıştır. İşverenlerin yükümlülükleri (4857 sayılı İş Kanunu) nelerdir?
İş Kanunu’nun 77. ve sonraki diğer önemli maddeleri gereği olarak; İşverenlerin, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür.

İş Güvenlİğİ

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre tüm işletmeler çalışanları arasında İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak ya da yetkili Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden temin etmek zorundadır. Bu konuda ÇINARLI OSGB iş güvenliği uzmanları siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye hazırdır. İş Güvenliği Uzman kadromuz, uzun yıllar iş güvenliği alanında hizmet vermiş tecrübeli ve deneyimli A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlardan oluşmaktadır.

 • Az Tehlikeli Sektörde Kişi Başı ; 10 dk
 • Tehlikeli Sektörde Kişi Başı : 20 dk
 • Çok Tehlikeli Sektörde Kişi Başı: 40 dk

Tehlikeli ve çok tehlikeli işletmeler iş güvenliği uzmanı bulundurmak veya yetkilendirilmiş kurumlardan hizmet almak zorundadır.